یکشنبه بیست و سوم بهمن

قبلنا که یه کثافت تر از خودم مثل تو رو می دیدم امیدوار می شدم

ولی الان خب...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home