دوشنبه چهارم اردیبهشت

هنوز تو سینه ی من یه درد کهنه مونده

تموم غصه هاشو تو گوش ابرا خونده

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home