پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت

یادته بهت گفتم من و تو خیلی با هم فرق داریم؟

شوخی کردم...جفتمون یه گهیم...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home