پنجشنبه دوازدهم مرداد

همه ی دنیا یه طرف

تو ام همون طرف

منم همین اطراف

اصلا مگه فرقیم می کنه؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home