یکشنبه نوزدهم شهریور

و دیگه اینکه:


ای خانوم که داری هی ناز می کنی

موهاتو می بندی هی باز می کنی

ول کن آینه رو بابا خوشگلی

مگه تو صورتت دنبال یه مشکلی؟

بگو بگو چرا نمیای برقصی؟

حتما داری تو هیکلت تو نقصی

امشب اون کلاس ملاسو بذار کنار

بیا برقصونش اون کمرو مثل مار

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home