جمعه نوزدهم آبان

از "تو" می نویسم

برای "تو" می نویسم

بعد حالا هر وقت حال داشتم می گردم یه شخص مناسب واسه این "تو" پیدا می کنم...خ.ک:لعنت به "تو" ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home