دوشنبه سیزدهم آذر

این که من واقعا نمی فهمم یا خودمو زدم به نفهمی اصلا مهم نیست

مهم اینه که بقیه نمی فهمن که من واقعا نمی فهمم یا خودمو زدم به نفهمی

خودمم نمی فهمم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home