جمعه هشتم دی

باشه

من از این به بعد نیمه ی پر لیوانو می بینم

فقط می شه بهم بگی از چی پر شده که این رنگیه؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home