دوشنبه بیست و سوم بهمن

گذشتن اون روزایی که حتی از سایه ی خودم هم می ترسیدم

الان دیگه حتی از سایه ی خودم هم نمی ترسم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home