پنجشتبه بیست و ششم بهمن

اصلا از کجا معلوم؟

شاید همین فردا یکی بیاد و منو از این خواب مسخره بیدار کنه

از کجا معلوم؟

شاید اصلا لازم نباشه کسی بیاد

خودم انقدر حوصلم سر بره که بالاخره بیدار بشم

اصلا چرا از فردا؟

شاید همین امروز

از همین الان

شاید

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home