یکشنبه ششم اسفند

این نیست نیست که اذیتم می کنه

می تونست باشه ست که یه جورایی یه جاهاییمو می سوزونه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home