چهارشنبه شانزدهم اسفند

یه کم دیر اومدی

چند وقتی می شه که دیگه من نه می بینم

نه می شنوم

نه می تونم درک کنم

و خیلی خسته تر از اونم که اهمیت بدم

خیلی خیلی خسته تر

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home