سه شنبه بیست و دوم اسفند

یادش بخیر

یاد روزایی که تنفس می کشیدم و نفس می کردی

تو این هوای کثیف

توی همین هوای آلوده

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home