سه شنبه یازدهم اردیبهشت

پتک هایی که کوبیده می شن تو مغز

تیغ هایی که کشیده می شن رو قلب و روح

و آدم هایی که دیگه داره همه جاشون سِر می شه...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home