چهارشنبه شانزدهم خرداد

آه

ای کاش بودی

ای کاش بودی و می دیدی که چگونه مداد نوکی هایم همه بی نوک ماندند

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home