چهارشنبه بیستم تیر

این ویدیو کلیپ ادعا ی گروه آبجیز نمونه ی بارز گند زدن به یه ایده ی اولیه ی نسبتا خوبه

انقدر لوس و خسته کننده از آب در اومده که همون یکی دو باری هم که دیدم حوصله ام

نکشید کامل تا آخر نگاه کنم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home