دوشنبه پنجم شهریور

دوباره این فیلم Mou gaan dou رو دیدم

همون فیلم هنگ کنگی که The Departed رو از روش ساختن

ترجیح می دم ده بار دیگه همینو ببینم تا اینکه برای بار دوم بشینم پای دیپارتد

The Departed هم از اون فیلماست که زیاد از حد ازش تعریف و تمجید شده

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home