شنبه هفدهم شهریور

این روزها تنها فعالیت مفیدی که می تونم انجام بدم نشون دادن انگشت وسط دستمه

پس به سراغ من اگر می آیید ، چه نرم و آهسته ، چه هر جور دیگه ای ،

لطفا مسیرتان را عوض کرده و سمت دیگری بروید

حتی شما داف عزیز

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home