دوشنبه سی ام مهر

فاز منفی نده منو این جوری نبین

پشت این صورت آروم یه سگ کرده کمین

که میاد تیکه پارت بکنه پس در برو

اون جا در حمومه از این ور بروخ.ک : از یه آهنگ رپ فارسی ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home