پنجشنبه هفدهم آبان

من بالاخره موفق شدم یه تحول اساسی تو زندگیم ایجاد کنم

بدین صورت که Virtua' Tennis 3 بازی کردن رو ترک کردم و شدیدا مشغول NHL 08 شدم

خلاصه اینکه ما می توانیم اگر بخواهیم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home