سه شنبه بیست و هفتم آذر

با همه ی ارادتی که نسبت به جناب هادی پاکزاد دارم باید بگم که کاراش داره افت می کنه و کلا

بعد از دو تا آلبوم اول تو یه سیر نزولی افتاده البته به نظر من حتی آلبوم قبلیش زندگی زیر زمین

هم در مجموع خوب بود ولی آلبوم جدیدش دکتر ... فقط از دو تا آهنگ این آلبوم خوشم اومد

There's Nothing و Miss Your Face


چیزی نیست که بخوام بگم

جایی نیست که بخوام برم

هیچکی نیست که بخوام بیاد

برای رفتن حاضرم

چیزی نیست که بخوام لمس کنم

طعمی نیست که بخوام بچشم

بویی نیست که بخوام حس کنم

رنجی نیست که بخوام بکشم

جایی نیست که بخوام بمونم

مرزی نیست که ازش بگذرم

حقی نیست که بخوام بگیرم

سهمی نیست از بودن ببرم

راهی نیست که نرفته باشم

رنگی نیست که ندیده باشم

میلی نیست تا برنده باشم

طوری نیست که نبودم باشماز There's Nothing

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home