شنبه یکم دی

بیا تا جفتک اندازیم ، همچون توله اردک ها

که دریا پرتلاطم شد ، زمین درگیر این سرما

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home