یکشنبه نهم دی

رابطه مفهومیست ریاضی ، اما از دید کاربر نمایش جدولی دارد و

پایگاه داده رابطه ای مجموعه ایست از تعدادی جدول

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home