دوشنبه هفدهم دی

این روزها که بگذرن ، روزهایی میان که اونا هم می گذرن

بعدش روزهایی میان که اونا هم می گذرن

بعد روزهایی میان که شاید چیزهایی بیشتر و بهتر از گذر روزها واسه فکر کردن و تجربه کردن و

نوشتن داشته باشن

ولی خب اونا هم می گذرن

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home