پنج شنبه یازدهم بهمن

# شاهکاری جدید یافتم :

برو دنبال یه مردی که تو سن و سالته
تو عروسکی می خوای،تو عروسکی می خوای،تو عروسکی می خوای که توی حس و حالته
شبا غیرتی بشه و توام دیوونه اش کنی
تو براش ناز کنی،تو براش ناز کنی،تو براش ناز کنی غلام خونه اش کنی

تو هنوز جوجه ای ، واسه دل سپردن
واسه دیوونگی و اسم کسی رو بردن
تو هووز جوجه ای ، واسه عاشق شدن
واسه گریه کردن و مست دقایق شدن
تو هنوز جوجه ای،جوجه ای ،جوجه ای...

# پنج تا فیلم به لیست must see خودم اضافه کردم

یکی این که خب معلومه چیه

این که بازسازی هندی فیلم Oldboy می باشد

این که یه فیلم هندیه که گویا از روی Reservoir Dogs ساختن

این که از روی Dead Poets Society ساخته شده

آخری هم این که از روی Double Indemnity ساخته اندش گویا

به نظر جالب میان

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home