پنج شنبه هجدهم بهمن

من واقعا کمدی های احمقانه رو دوست دارم

فیلم هایی مثل ?Dude, Where's My Car یا Harold & Kumar Go To White Castle

فیلم هایی بی ادعا که صرفا ساخته شده ان تا با دیدنشون یکی دو ساعت دغدغه های

همیشگیتو فراموش کنی و خوش بگذرونی

فیلم هایی که باید موقع دیدنشون سخت نگیری و دنبال طنز ظریف و عمیق و با معنی نباشی و

خودتو ول کنی و لذت ببری

فیلم هایی که من ترجیح می دم هفت هشت بار ببینمشون تا اینکه برای بار دوم بشینم پای

فیلم های پرادعا و اورریتدی مثل The Dreamers

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home