یکشنبه بیست و یکم بهمن

امروز یه تصمیم جدی و مهم گرفتم

تصمیم گرفتم هر وقت حوصله داشتم و شرایط جوی هم مناسب بود ، بشینم خیلی جدی راجع

به زندگیم فکر کنم بلکه بتونم یه تصمیمی واسه آینده بگیرم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home