چهارشنبه هشتم اسفند

و جاده ای که اولش همون آخرشه

و آخرش ، همون اولش

و من و تو که فقط می دوییم

می دوییم و می دوییم و می دوییم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home