یکشنبه نوزدهم اسفند

شاید من در ظاهر یه کم سطحی به نظر بیام

ولی واقعیت اینه که "سطحی" صفت زیاد از حد عمیقیه واسه توصیف من

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home