چهارشنبه بیست و دوم اسفند

آی آدم ها که در اتوبوس روی صندلی نشسته شاد و خندانید

یک نفر ایستاده در همان اتوبوس دارد لابه لای دیگر آدم ها می شود له ، می خورد جر

یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند

یک نفر در اتوبوس دارد می کند بیهوده جان قربان


خ.ک:من که به شخصه دیگه گه بخورم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home