سه شنبه بیست و یکم خرداد

چه عجب یک بار من طرفدار یک تیم بودم و آن تیم برد

آن هم سه بر صفر

خوشم آمد تقریبا خیلی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home