پنجشنبه سیزدهم تیر


پیشنهاد می کنم این آلبوم Dreaming Out Loud از OneRepublic رو گوش بدین که

بسیار خوب است

آلبوم The Trick To Life از Hoosiers هم اای بد نیست

از این دوازده سیزده تا آلبومی هم که از این لیست The Top 50 Albums of 2007 :Rolling Stone

گوش کردم از Ga Ga Ga Ga Ga از Spoon بسیار خوشم اومد


Under The BlackLight از Rilo Kiley و New Wave از !Against Me و البته

In Rainbows از Radiohead رو هم من به عنوان یک منتقد برجسته تایید می کنم


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home