شنبه پانزدهم تیر

سیصد و شصت درجه تغییر کردن خیلی فرق داره با اصلا تغییر نکردن

این چیزیه که تو هیچ وقت نفهمیدی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home