یکشنبه سیزدهم مرداد

و حقیقتیست تلخ این که تو از دور بسیار بهتری

چه از نظر ظاهر ، چه باطن

خ.ک: پس احتمالا همون دوری و شایدم یه کم دوستی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home