وسطای آبان

کلا که همیشه همه جوره سردی بوده

الانم که هوا هم سرد شده دیگه شده سرما در سرما

باریدنم که شروع شده

دیگه چاره ای جز خواب زمستونی می مونه؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home