شانزدهم آذر

بگذریم

از این حرفا بگذریم

از تویی که منو نفهمیدی

از منی که خودمو هم نفهمیدم چه برسه به تو

از زندگی ای که با ما کنار نیومد

از دنیایی که خیلی راحت از ما گذشت

از خاطراتی که اصلا کدوم خاطرات ؟

بگذریم

از این حرفا بگذریم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home