بیست و چهارم آذر

من اصلا خوشم نمیاد که به وبلاگ نوشتن بفیه کار داشته باشم و اینا

ولی می خوام بدونم این آقایون وبلاگ نویس که همش از بدی های آقایون و خوبی های خانم ها

می نویسن و معلومه که واسه خوشایند خانم ها می نویسن این جوری خودشون متوجهن

که چقدر حال به هم زنه نوشته هاشون ؟

می خوام بدونم یعنی خودشون حالشون به هم نمی خوره ؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home