بیست و پنجم آذر

بدین وسیله مراتب ادب و احترام خودم رو نسبت به جناب Michael Nyman ابراز می کنم

برای این که به نبوغ این بشر پی ببرین کافیه ساندتراک های فیلم های جناب Peter Greenaway

به خصوص A Zed & Two Noughts و The Cook the Thief His Wife & Her Lover

رو امتحان کنین

البته خب مسلما ساندتراک The Piano هم خوب است


خ.ک: حالا باز برین بشینین شبه مزخرفات محسن نامجو رو گوش کنین

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home