بیست و هفتم آذر

آخه تا کی آدم همین جوری این موزیک هارو گوش بده که همین جوری فقط گوش بده

آخه تا کی کسی نباشه که آدم این موزیک هارو تقدیمش کنه

آخه تا کی کسی نباشه که آدم این موزیک هارو به یادش گوش کنه

آخه تا کی کسی نباشه که حداقل آدم با گوش کردن این موزیک ها یادش بیفته

مثلا توجه بفرمایید به این شاهکار

خیلی ممنون که منو دوست داری

خیلی ممنون که به من لطف داری

خیلی ممنون که به پام نشستی

خیلی ممنون که تو عاشق هستی


خ.ک: واقعا که حیف

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home