نوزدهم دی

من با این که همون طور که قبلنم گفتم تو خونه پشت کامپیوتر تو اتاقمم

مگر اینکه خلافش ثابت بشه ولی اصلا از روزای تعطیل خوشم نمیاد

بد حس می شم یه جورایی

نمی دونم چرا

خ.ک : انقدر نق زدم سرده سرده که آخر سرما را خوردم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home