بیست و یکم دی

اینایی که مثلا میان می نویسن توهین کردن به اعتقادات دیگران نشونه ی روشنفکری و باحال

بودن نیست اصلا به خاطر این نیست که خودشون می خوان با نوشتن این چیزا باحال و با ذهنی

باز به نظر بیان ها

اصلا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home