بیست و سوم بهمن

یعنی اورریتدتر از دیپارتد و نامجو و هری پاتر و

وبلاگستان فارسی این داف ها و شبه داف های تو خالین


خ.ک بی ربط شایدم با ربط : وای خاک عالم دیدی چشاشو دیدی و پسندیدی دیدی به تو

گفتم که چقدر رنگ چشاش توپه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home