ششم اسفند

من نمی خواستم دیگه از اسکار چیزی بگما ولی این یه موردو نمی شه

از این که Slumdog Millionaire اسکار بهترین فیلمنامه ی اقتباسی رو ببره هم اگه بگذریم و
از این که Mickey Rourke اسکار بهترین بازیگر مرد و نبرد هم بگذریم از این که In Bruges اسکار بهترین فیلمنامه ی اوریجینال رو نبرد نمی شه گذشت

البته در راستای توجه به نیمه ی پر لیوان باید بگم که به نظر من بقیه ی اسکارا حداقل بین این نامزدها عادلانه بود و من کلا هم خشنود گشتم از این که جناب Danny Boyle اسکار گرفت

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home