بیست و یکم اسفند

تو بوردهای صفحه های کسایی مثل جناب Carol Reed و Michael Powell و یا مثلا
Christopher Doyle و Sacha Vierny تو IMDB این قدر خلوته اونوقت تو بورد های
صفحه های شبه عروسکای بی استعدادی مثل Megan Fox و Scarlett Johansson چه خبره

جالبه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home