بیست و هشتم اسفند

- خود این فیلم Let The Right One In که بسیار خوب است که هیچ ساندتراکش که از جناب Johan Söderqvist است هم توصیه می شود

- هوا چه بسیار خوب است ، آدم هوس می کند ، همین جوری کلا

- سینمای مولف و شبه دافی که زیر چشمی نگاه کنان بر بستنی اش لیس های پی در پی وارد می کرد

- حسش که نیست هیچی حوصله ش هم نیس

- یادت هست آن روز که باران می بارید و من می ریدم و چه چه جیر جیرک ها و صدای له شدن برگ های خیس پاییزی زیر پای عابران پیاده به گوش می رسید و تو روی آسفالت خیس خیابان رقص باله می کردی زیر باران خیس ؟

- چند شب پیشا خوابی دیدم بسی جالب بدین صورت که من نامزد جایزه ی اسکار شده بودم و رفته بودم که تو مراسمش بشرکتم بعد حالا بماند که چه بی جنبه بازی هایی قبل مراسم در می آوردم و با دی کاپریو عمدا سلام احوال پرسی می کردم جلوی شبه داف همسایه که بیشتر بتحویلتم از این به بعد حالا این که اون اون جا چی کار می کرد یا مراسم و دی کاپریو این جا چی کار می کردن هم از حیطه ی دانسته های نگارنده خارجه خلاصه این که آخر که می خواستن اسم نامزدا رو اعلام کنن کاشف به عمل اومد که اصلا اشتباه شده و طرف کس دیگه ای بوده که نامزد شده و فقط اسم کوچیکمون یکی بوده بعد من که بسیار هم خورده بود تو ذوقم تازه فهمیدم که اصلا همچین فیلمی بازی نکرده بودم

- یه چند وقتیه عادت کردم به جای اشاره با انگشت اشاره با انگشت وسط اشاره می کنم

- مهناز افشار : خیلی شکمو بودم

- یک چهار شنبه سوری دیگر هم گذشت بدون تو ای شور و نشاط و شعله ی زندگی من ، ای سر و صدا و رو اعصاب زندگی من

- من چه خوشحال دارم اینارو می نویسم انگار کسی حالا می خونه اصلا تا این جارو

- زندگی با تو همین گهی خواهد بود که الان هست ولی خب احتمالا تحمل این زندگی گه با تو راحت تر خواهد بود احتمالا

- امسالم تموم شد و تنها فرقی که با سالای قبل داشت امسال این بود که ، این بود که...این بود که ، بله

- کدوم پسری از نانسی عجرم خوشش نمیاد ؟ از فرمایشات یکی از هم کلاسیای خوش سلیقه ی ما

- نکنین ، جلوی قشر محروم نکنین این کارارو، می بینن هوس می کنن دلشون می خواد ندارن نمی تونن گناه دارن

- به جای خوندن این مزخرفات من بشینین World Of GOO و Crayon Physics Delux بازی کنید

- بادبادک را هوا کنید که هواشون نکنیم چی کارشون کنیم

- و در آخر اینکه به قول شاعر یه کمی زیادی خوش آب و گلی

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

من میخونم

7:16 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home