پانزدهم فروردین

یه تیکه از لیریک یه آهنگی هست که خیلی به حال و هوای الان من می خوره

الان نه اون تیکه لیریک یادمه نه اسم آهنگ نه اسم خواننده اش

ولی می دونم یه تیکه از لیریک یه آهنگی هست که خیلی به حال و هوای الان من بخوره

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home