دوازدهم مهر

اگه بگم حرفایی که تا الان بهت گفتم همه دروغ بوده چی ؟

اگه بگم ولی به خاطر خودت بوده که دروغ گفتم چی ؟

اگه بگم دروغ گفتم که به خاطر خودت بوده که دروغ گقتم چی ؟

اگه بگم اصلا دروغ گفتم که حرفایی که تا الان بهت گفتم همه دروغ بوده چی ؟


خ.ک: باز منو خل می کنی؟پسرارو اسکل می کنی؟سر کیسه رو شل می کنی؟جیب منو پر می کنی؟

خ.ک: اصلا کلا فرقیم می کنه مگه؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home