یکشنبه پانزدهم فروردین

چه بسیار خوب می شد اگه این ماچ و روبوسی از کلیه مراسم و محافل و مجالس و ... حذف

می شد تا ما هم دیگه مجبور نبودیم جهت پیچوندن تظاهر به سرماخوردگی کنیم

خ.ک: حتی شما داف عزیز

7 Comments:

Anonymous کسری said...

مگه داف ها هم ماچ و بوسه میکنن؟
یه وقت خدای نکرده اون همه رنگ و روغنی که به صورتاشون میمالن خراب میشه

9:52 PM  
Blogger Iman said...

چه جوري ميشه از عمه ها با بادكش هاي قويشان گريخت؟؟؟؟.

10:02 PM  
Anonymous damandan said...

ba tabadole link movafeghid?

9:25 AM  
Anonymous damandan said...

eeeeeeeeeee!pas in moshkel hame ja vojod dare!:D

9:26 AM  
Anonymous baAka said...

اون موقع انقد به هر یه نفر که از راه می رسه باید بگی ببخشی سرما خوردم که باز هم دهنت سرویس می شه! چاره ی رهایی نیست...

10:00 AM  
Blogger aroohat said...

merc merc "sale noye shomam mobarak!!"
[little wing mibasham ballerinaye sabegh! ba profile bloge guruhimun login kardam be inam ye sar bezan]

7:48 PM  
Blogger Leo said...

بغل کردن ها رو چی ؟

از روبوسیا نفرت دارم ، انزجار رو می شه توی چشام دید هر بار...

10:33 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home