نوزدهم فروردین

تو مثل دهل می مونی

خودتم اینو می دونی

از سروده های من در باره تو

6 Comments:

Blogger عاليجناب هايپ said...

:))

6:51 PM  
Anonymous افسانه said...

من بقیشو میگم:)
تو مثل دهل می مونی
خودتم اینو می دونی
خیلی نمک به حرومی
می کنمت تو گونی

9:29 PM  
Anonymous TM said...

well...ummm!!!
u shaer nasho..khob!
vali age ham shodi..ketabet khoob foroosh mire..fek konam!

11:07 PM  
Anonymous مولود said...

پس از دور فقط گوشش کن

7:06 PM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

bah bah shaeer jan

8:47 AM  
Anonymous یکی said...

وای چقدر باحال بود

5:32 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home