بیست و سوم فروردین

یه لطفی در حق خودتون بکنین و برین Second Experience آلبوم

دوم Mute Agency رو از اینجا دانلود کنین

من شخصا از این حتی بیشتر از آلبوم اولشون خوشم اومد

4 Comments:

Anonymous TM said...

must be cool!!
--> http://www.youtube.com/v/Jwkgh52uw_Y

1:06 AM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

khub bah bah tazegiha hamash khorsandio az chizayi ke dost dari migi ;)
very goodia (in be lahje chini ast)

1:52 PM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

khub bah bah tazegiha hamash khorsandio az chizayi ke dost dari migi ;)
very goodia (in be lahje chini ast)

1:52 PM  
Anonymous رفا said...

تو بگو من آلبوم اولشون رو از کجا بگیرم. این آلبوم که عالی بود

1:52 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home